Pin Punch, 3/16 x 1.5 x 5.5-In.

Dasco ProDasco, 3/16" Point 1-1/2" x 5-1/2" Pin Punch.